Онаниста запалили за рукоблудием и помогли кончить